Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Tretman stranaca u Crnoj Gori

icon
icon

Strane kompanije u Crnoj Gori imaju zakonom garantovan jednak pravni tretman kao domaće kompanije. Strani investitor može poslovati u Crnoj Gori kao pravno ili fizičko lice. Termin ,,strani investitor'' odnosi se na kompaniju koju je u Crnoj Gori osnovao strani državljanin, ili strano pravno lice, pri čemu strani kapital u društvu mora iznositi preko 25% udjela u privrednom društvu. Ne postoji limit kada je riječ o iznosu kapitala koji se ulaže u Crnu Goru. Strani investitori se ohrabruju da slobodno ulažu u bilo koji sektor privrede, da vrše transfer sredstva, uključujući profit i dividende. Strani investitor takođe može steći prava svojine nad nekretninama u Crnoj Gori, kao što su poslovni prostori, stambeni prostori, građevinsko zemljište. Sve najprominentnije osiguravajuće kompanije osiguravaju investicione projekte u Crnoj Gori.