Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

iocn Šta je MIPA?

Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija (MIPA) je nacionalna agencija za privlačenje stranih investicija, osnovana od strane Vlade Crne Gore 2005. godine, u cilju promocije stranih investicija i ekonomskog razvoja Crne Gore. 

iocn Koja je misija MIPA-e?

Glavna misija MIPA-e je uspostavljanje obostrano korisnog partnerstva sa stranim i domaćim investitorima; uspostavljanje partnerstva javnog i privatnog sektora; međunarodnih organizacija i domaćih pravnih i fizičkih lica u cilju unaprjeđenja biznis ambijenta u Crnoj Gori. Konačno, kroz privlačenje stranih direktnih investicija i razvoja crnogorske ekonomije, osnovni cilj MIPA-e je unaprjeđenje kvaliteta života stanovnika Crne Gore. MIPA ima za cilj kreiranje profila Crne Gora kao konkurentne investicione destinacije na međunarodnoj pozornici.

 

iocn Kako Vam MIPA može pomoći?

MIPA Vam može pomoći da pronađete mogućnosti za poslovanje u Crnoj Gori kroz:

  • Pružanje pomoći u vezi registracije Vašeg biznisa
  • Obezbjeđivanje informacija o investicionom okviru i svoj neophodnoj legislativi
  • Pružanje konsultantskih usluga
  • Asistiranje u dobijanju neophodnih dozvola i licenci na državnom i lokalnom nivou
  • Razvoj strategija koje targetiraju specifična tržišta i države
  • Asistiranje u pronalasku lokacije za Vašu braunfil ili grinfild investiciju
  • Pružanje usluga u vezi dobavljača u Crnoj Gori i uspostavljanje saradnje sa domaćim kompanijama
  • Održavanje baze investitora
  • Identifikovanje potencijalnih barijera u Vašem poslovanju i urgiranje kod nadležnih institucija da se iste prevaziđu
  • Promociju izvođenja zajedničkih projekata domaćih kompanija i stranih investitora.

Naša ekspertiza

Marketing 100%

Projektni menadžment 100%

Ekonomija 100%

Analiza tržišta 100%

U šta vjerujemo?

iocn Ko smo mi

Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija (MIPA) je nacionalna agencija za privlačenje stranih investicija, osnovana od strane Vlade Crne Gore 2005. godine u cilju promocije stranih investicija i ubrzanja ekonomskog razvoja Crne Gore. 

iocn Nasa misija

Misija MIPA-e je uspostavljanje obostrano korisnog partnerstva između države i domaćih i stranih investitora, javnog i privatnog sektora, međunarodnih organizacija i domaćih fizičkih i pravnih lica u cilju ekonomskog razvoja i unaprjeđenja investicionog ambijenta u Crnoj Gori.

iocn Investirajte u Crnu Goru

Pravni okvir u Crnoj Gori ohrabrujuć je za strane investitore - strani investitori imaju potpuno jednaka prava i obaveze kao i domaći investitori.

NAŠ TIM

icon
icon

PREPORUKE

icon
icon

NAŠI INVESTITORI

icon
icon