Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Owner:

State of Montenegro

Project type:

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP – long term lease
Description

Predmet ovog Tendera je prodaja 50,7532% akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija "Poliex" A.D.- Berane (u daljem tekstu: “Društvo”).

 

Akcijski kapital koji je predmet prodaje se nalazi u vlasništvu Vlade Crne Gore (103,878akcija ili 26,65%), Države Crne Gore (76,987akcija ili 19,75%) iFonda za obeštećenje (16,946akcija ili 4,35%).

 

Društvo je akcionarsko društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Crne Gore, upisano u Centralni registar privrednih subjekata pod registarskim brojem40000546, sa ukupnim registrovanim kapitalom u nominalnom iznosu od EUR 2.215.539,56(dva miliona dvijestotineetnaest hiljadapetstotinatridesetdevet eura i pedesetšest centi), podijeljenim na 389.751(tristotineosamdesedevet hiljada sedamstotinapedesetjedna) akcija. Nominalna vrijednost svake akcije iznosi EUR 5,6845.