Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Owner:

State of Montenegro

Project type:

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP – long term lease

Total surface area:

13951 m2

Osnovni podaci o zemljištu koje se daje u dugoročni zakup:

Lokacija koja je predmet Tendera obuhvata zemljište koje se prostire na površini od 13.951 m2 , na kojem je izgrađeno 20 objekata, korisne površine 487 m2.

 Lokacija se nalazi na 1456 m nadmorske visine, u najatraktivnijoj zoni nacionalnog parka "Durmitor". Kompleks “Mediteran” lociran je u naselju Otoka, neposredno uz put od Žabljaka prema Crnom jezeru, na blagoj padini, na oko 2 km od Žabljaka, koja se do sada koristio kao vojno odmaralište. Crno jezero, koje je od kompleksa udaljeno oko 200 m, sa planinskim masivima i visokim četinarima u okruženju, čini jedan od najljepših pejzaža u Evropi. U blizini lokacije nalazi se skijaška skakaonica koja je bila u funkciji prije pedesetak godina, što svjedoči o skijaškoj tradiciji ovog kraja. Vojnoturistički kompleks “Mediteran” čini cjelinu koja je u funkciji odmora, s restoranom, bungalovima za smještaj, kotlarnicom i malim parkingom. Do lokacije se dolazi asfaltnim putem. U neposrednoj blizini lokaliteta nalaze se banka, pošta, pijace, prodavnice i drugi gradski sadržaji.

 Zemljište koje je predmet turističke valorizacije čini katastarska parcela broj 2235, površine 13.951 m2 upisana u LN 1113 KO Žabljak I, opština Žabljak i u svojini je Države Crne Gore.

Detaljne informacije o kompleksu date su u Tenderskoj dokumentaciji koja će biti dostupna učesnicima na Tenderu nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti i otkupa Tenderske dokumentacije.

Ovdje možete preuzeti plansku dokumentaciju:

 

s. No.
1
2
NASLOV
Planning documentation
Planska dokumentacija
DETALJI
icon
icon