Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Owner:

State of Montenegro

Project type:

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP – long term lease

Opis lokacije

Zona planinskog centra Kolašin 1.600 se nalazi u južnom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opštine Kolašin. Područje planinskog centra Kolašin 1.450 i Kolašin 1.600 je površine 1.117 ha, obuhvata postojeći planinski centar u Kolašinu. Zona za bazno naselje se nalazi u severnom dijelu zone planinskog centra na oko 1.600mnm i njena površina iznosi 27.19 ha. 

Granica zahvata

Granica zahvata baznog naselja definisana je koordinatama prelomnih tačaka i data je na grafičkom prilogu "Geodetska podloga sa granicom zahvata".

Principi prostorne organizacije

Pristup baznom naselju organizovan je iz pravca Kolašina-1450 i iz pravca LubniceBerane. Unutar zone planirana je mreža internih saobraćajnica za pristum grupacijama planiranih objekata.

Osnovne namjene površina

Osnovne namjene površina su:

§ turizam;

§ uslužno komercijalni sadržaji;

§ saobraćajne površine (servisne i pješačke komunikacije);

§ uređene zelene površine.

Koncept organizacije baznog naselja planinskog centra

Bazno naselje planinskog centra sastoji se od zone sa objektima Centralnog nasellja sa Hotelima, Apartmanima recepcijom i javnim sadržajima, zone zasebnih grupacija sa objektima jednoporodičnih smještajnih jedinica i površina za polazište ski liftova. Unutar baznog naselja planirana je mreža pješačkih komunikacija koja povezuje sve sadržaje naselja i omogućava prirodno kretanje korisnicima, prateći konfiguraciju terena. Zona ski staza je interpolirana u zonu baznog naselja na način da obezbjeđuje idealnu dostupnost skijašima.

Sve zone su podijeljene na lokacije- urbanističke parcele na sljedeći način: Na urbanističkim parcelama 1,2,3,4 i 5 smještenim na južnoj strani lokacije, planiran je centar rizorta. Ove parcele nalaze se na relativno ravnom terenu pogodnom za planiranje kapaciteta velike gustine i povezane su sa ski terenima. Planiran je mali početnički ski lift i ski staza izmedju parcela 7 i 9, što je vrlo atraktivno za naselje. Dok su urbanističke parcele 9, 10 i 11 smještene na sjevernom dijelu lokacije. Ove parcele takođe se nalaze se na relativno ravnom terenu pogodnom za planiranje kapaciteta velike gustine i povezane su sa ski terenima. Urbanističke parcele srednje gustine (6, 7 i 8) smještene su u centralnom dijelu lokacije, obezbjedjujući dodatni broj ležaja u blizini ski terena i naselja.

 

Detaljnu razradu lokaliteta možete preuzeti ovdje. 

 

 

s. No.
1
2
NASLOV
Download planning documentation (MNE, ENG) -38MB
Planska dokumentacija
DETALJI
icon
icon