Owner:

State of Montenegro

Project type:

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP – long term lease

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY" - PODGORICA

Description

Predmet ovog Tendera je prodaja 100% udijelaprivrednog društva sa ograničenom odgovornošću "Montenegro defence industry" - Podgorica (u daljem tekstu: “Društvo”).

 

Kapital koji je predmet prodaje se nalazi u 100% vlasništvu VladeCrne Gore.

Podaci o Društvu Društvo je društvo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Crne Gore, upisano u Privredni registar pod registarskim brojem 50088820. Matični broj Društva: 02236575. Šifra osnovne djelatnosti Društva je 4690– Nespecijalizovana trgovina na veliko. Detaljni podaci o Društvu sadržani su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni učesnicima na Tenderu nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti i kupovine Tenderske dokumentacije.