Owner:

State of Montenegro

Project type:

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP – long term lease

Total surface area:

94681 m2
Description

Lokacija koja je predmet Tendera obuhvata zemljište površine 94.681m2 i prostor akvatorijuma u površini od 4.695,5m2. Lokacija se nalazi u blizini tvrđave Arza, austrougarske građevine smještene na istoimenom poluostrvu, kao i u blizini plaže Žanjic na putu za Plavu špilju.

 

Lokacija je detaljno razrađena u okviru Državne studije lokacije “Sektor 34″ – Zona „C“ i Zona „F“.

Na urbanističkim parcelama UPC.1.1 i UPC.1.2 planirana je izgradnja luksuznih hotelskih objekata sa pratećim sadržajima.
Planirana kategorija Hotela je 5*, shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 63/11, 47/12).